PAR DATU APSTRĀDI UN AIZSARDZĪBU

Informācijā par datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīts, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem un aizsargājam konfidencialitāti, kad veicat pirkumus. Veicot pirkumus mūsu interneta veikalā, jūs piekrītat, ka mēs, SIA “Lielauces Kliņģeris”, varam izmantot šos datus saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai:

varētu administrēt jūsu pirkumu, kad jūs pie mums iepērkaties.

Tas tiek darīts, lai saziņa ar mums un mūsu piedāvājumi jums būtu pēc iespējas atbilstīgi un interesanti. Tas nozīmē, ka mēs ar e-pasta, īsziņu un pasta starpniecību nosūtam jums informāciju, kas izriet no jūsu pirkumu vēstures un iepriekš izrādītās intereses.

Kurš ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi?

Par jūsu personas datu apstrādi esam atbildīgi mēs, SIA “Lielauces Kliņģeris”, Reģ.Nr. LV48502005670.

Iesniedzot savus datus, jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Nolūki, kādos mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir šādi:

·            jūsu pirkuma administrēšana, kad jūs pie mums iepērkaties;

·            ar pārdošanu saistītas informācijas nosūtīšana jums pa e-pastu, īsziņās vai pa pastu;

·           individualizētu, jums piemērotu piedāvājumu izveide, vadoties pēc jūsu pirkumu vēstures un par noteiktām precēm izrādītās intereses, piemēram, noklikšķinot uz tām                  mūsu informācijas lapā vai atverot saiti īsziņā;

·           spēkā esošo likumu un noteikumu prasību izpilde;

·           tīmekļvietnes optimizācija, lai padarītu to pēc iespējas ērti lietojamu un funkcionālu. 

Kurš var piekļūt jūsu personas datiem?

Jūsu personas datus kā pamatinformāciju apstrādā tikai un vienīgi SIA “Lielauces Kliņģeris”.

 Šeit ir izklāstīta sīkāka informācija par jūsu personas datu nodošanu tālāk:

·         mēs nododam jūsu personas datus saviem ārējiem klientu apkalpošanas dienestiem, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu servisu;

·         lai varētu pārdod jums preces, kuras vēlaties iegādāties, mēs nododam jūsu personas datus piegādātājiem, kuri piedāvā jūsu izvēlētās samaksas iespējas. Atkarībā no izraudzītā samaksas varianta tas, kādus datus un kādā veidā apstrādā piegādātāji, var atšķirties;

·         mēs paziņojam jūsu personas datus savam pārvadātājam, lai varētu nogādāt jums jūsu nopirktās preces vai saņemt tās atpakaļ gadījumā, ja jūs atsakāties no pirkuma vai vēlaties apmainīt iegādātās preces. Tas tiek darīts, lai pārvadātājs varētu veikt piegādi un nosūtīt jums informāciju par to, ka sūtījums ir gatavs izņemšanai;

·       mēs nododam informāciju par jūsu pirkumu vēsturi pakalpojumu sniedzējam, kurš to analizē, lai izstrādātu mūsu sniegto pakalpojumu, preču piedāvājuma un klientu apkalpošanas uzlabošanas iespējas;

Kādas ir jūsu tiesības ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) jums saistībā ar jūsu personas datu apstrādi ir noteiktas tiesības. Turpmākajā daļā mēs atspoguļojam jūsu tiesības un to nozīmi.

Piekrišanas atsaukums

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus uz jūsu piekrišanas pamata, jums ir tiesības pilnībā vai daļēji atsaukt sniegto piekrišanu savu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums stājas spēkā tajā pašā dienā, kad tas saņemts.

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, kā jūsu personas dati tiek apstrādāti, kā arī piekļūt ar personas datu apstrādi saistītajai informācijai, piemēram, par apstrādes nolūkiem un apstrādei pakļautajām personas datu kategorijām. Jums ir tiesības arī saņemt apstrādei pakļauto personas datu kopiju.

Labošanas tiesības

Turklāt jums ir tiesības pieprasīt, lai bez nepamatotas kavēšanās tiktu izlaboti neprecīzi personas dati, kā arī, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, sniedzot papildu paziņojumu.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības „tikt aizmirstam”)

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu izdzēsti, ja:

·         personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

·         jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;

·         jūs iebilstat pret apstrādi, taču ar nosacījumu, ka apstrādei nav cita leģitīma pamata, kas ir svarīgāks par jūsu pamatotajām tiesībām pieprasīt datu izdzēšanu;

·         personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

·         personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kuram mēs esam pakļauti.

SIA “Lielauces Kliņģeris” pēc jūsu pieprasījuma izdzēš jūsu personas datus, ja vien mēs saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) vai citiem tiesību aktiem neesam pakļauti personas datu saglabāšanas pienākumam.Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.